Chủ Nhật, 26 Tháng Năm 2024

Trung tâm tin học

I – BAN LÃNH ĐẠO GỒM:
Giám đốc công nghệ / Quản trị hệ thống:    ThS. Nguyễn Trường Giang
DĐ: 0911113568
Email: [email protected], [email protected]

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Tin học                                      

  1. Chức năng

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học có chức năng tham mưu giúp hiệu trưởng công tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn trình độ ngoại ngữ, tin học cho các đối tượng có nhu cầu ở trong và ngoài trường; tham mưu về công tác hợp tác quốc tế.

  1. Nhiệm vụ 

a) Bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho cán bộ quản lý, công chức, viên chức… và cho các đối tượng có nhu cầu. Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ, tin học; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu người học. Biên soạn chương trình, giáo trình, nghiên cứu, đề xuất phương hướng phát triển hoạt động đào tạo ngắn hạn tin học, ngoại ngữ và đào tạo cấp chứng chỉ theo quy định;b) Cung cấp thông tin về các khóa đào tạo ngoại ngữ, tin học cho người học, cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, viên chức, người lao động của Nhà trường và các đối tượng có nhu cầu;

c) Tổ chức và triển khai các hoạt động ngoại khóa và các hoạt động bổ trợ cho việc đào tạo ngoại ngữ: câu lạc bộ, các hội thảo và các khóa đào tạo ngắn hạn khác;

d) Tổ chức thi và đề nghị cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho các học sinh, sinh viên đạt chuẩn đầu ra theo yêu cầu của Nhà trường;

đ) Tổ chức các hoạt động dịch vụ: tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học bằng nhiều hình thức cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Liên kết, phối hợp với các cơ sở đào tạo, các trường đại học thực hiện việc kiểm tra, đánh giá trình độ ngoại ngữ, tin học cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin – Truyền thông. Liên kết, phối hợp với các cơ sở, tổ chức để mở các lớp đào tạo tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Nhật… ngắn hạn phục vụ nhu cầu cho nguồn xuất khẩu lao động;

e) Tham mưu và phối hợp thực hiện các chương trình hợp tác mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đề xuất lĩnh vực hợp tác, xúc tiến quan hệ đối tác trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và dịch vụ việc làm. Phối hợp với phòng Hành chính – Quản trị tổ chức tiếp các đoàn khách quốc tế, tham mưu với hiệu trưởng trong việc kí kết các dự án quan hệ quốc tế…

g) Phiên dịch cho các hội nghị, hội thảo khi được yêu cầu;

h) Quản lý, xây dựng phương hướng, nội dung, kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế của Nhà trường. Tổ chức triển khai và thực hiện công tác tư vấn du học nước ngoài. Phụ trách công tác tài trợ của các doanh nghiệp;

i) Phối hợp tổ chức thực hiện việc giáo dục, giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, trung học cơ sở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; phối hợp tham gia nghiên cứu khoa học giáo dục tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hưng Yên;

k) Quản lý tài sản của trung tâm theo quy định hiện hành;

l) Quản lý đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, viên chức, học viên thuộc trung tâm theo phân cấp của hiệu trưởng;

m) Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, viên chức trong trung tâm và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định hiện hành;

n) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của hiệu trưởng;

o) Thực hiện các nhiệm vụ khác có khi được hiệu trưởng phân công.

Chào mừng trở lại!

Vui lòng nhập thông tin để đăng nhập tài khoản

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.