Thứ Năm, 20 Tháng Sáu 2024

Đăng ký xét tuyển

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Kính gửi: HĐTS Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hưng Yên năm 2020

Họ và tên thí sinh:
Họ và tên thí sinh
Thông tin bắt buộc, vui lòng kiểm tra lại
Thông tin bắt buộc, vui lòng kiểm tra lại
Ngày, tháng, năm sinh:
Ngày, tháng, năm sinh
Thông tin bắt buộc, vui lòng kiểm tra lại
Thông tin bắt buộc, vui lòng kiểm tra lại
Số báo danh:
Số báo danh
Thông tin bắt buộc, vui lòng kiểm tra lại
Thông tin bắt buộc, vui lòng kiểm tra lại
Giới tính:
 • - Chọn giới tính -
 • Nam
 • Nữ
- Chọn giới tính -
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Khu vực:
Khu vực
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Đối tượng:
Đối tượng
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Địa chỉ liên hệ:
Địa chỉ liên hệ
Thông tin bắt buộc, vui lòng kiểm tra lại
Thông tin bắt buộc, vui lòng kiểm tra lại
Điện thoại liên hệ:
Điện thoại liên hệ
Thông tin bắt buộc, vui lòng kiểm tra lại
Thông tin bắt buộc, vui lòng kiểm tra lại
Địa chỉ E-mail:
Địa chỉ E-mail
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!

Đã tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020

Tại trường:
Tại trường
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Khối thi:
 • - Chọn một khối -
 • A
 • A1
 • B
 • D1
- Chọn một khối -
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Điểm môn 1:
Điểm môn 1
Thông tin bắt buộc, vui lòng kiểm tra lại
Thông tin bắt buộc, vui lòng kiểm tra lại
Điểm môn 2:
Điểm môn 2
Thông tin bắt buộc, vui lòng kiểm tra lại
Thông tin bắt buộc, vui lòng kiểm tra lại
Điểm môn 3:
Điểm môn 3
Thông tin bắt buộc, vui lòng kiểm tra lại
Thông tin bắt buộc, vui lòng kiểm tra lại

Nay tôi đăng ký xét tuyển vào Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hưng Yên

Với chuyên ngành:
 • - Chọn chuyên ngành -
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Second choice
 • Third choice
- Chọn chuyên ngành -
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!

Tôi xin cam đoan các thông tin kê khai ở trên là hoàn toàn chính xác.

Chào mừng trở lại!

Vui lòng nhập thông tin để đăng nhập tài khoản

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.